In de wijkpeiling van 2012: “Wat doe jij in Oost?” hebben we de sociale cohesie gepeild. Het blijkt dat er in Oost veel en deels latent aanbod is aan zorg. Er is veel bereidheid zich voor elkaar in te zetten.
De eerste reacties op ons advies n.a.v. deze wijkpeiling zijn uiterst positief. In het gesprek met de wijkwethouder is afgesproken dat er een gesprek komt tussen (leden van) wijkraad en DMO, die al heeft laten weten blij te zijn met de uitkomst van de peiling en ons advies dat er uit voortkwam.
Het overleg zal in januari plaatsvinden.