Woensdag 13 april zal de projectleider Albert de Vries aan het begin van onze vergadering de groene agenda Maarschalkerweerd presenteren. Daarna komt het wijkactieprogramma, dat besproken is met deskundigen en betrokken ambtenaren en vervolgens aangepast aan de orde. Ook kijken we naar een concept advies over de kruising van de rode hoofdfietsroute met de sneltram bij de Platolaan/Weg tot de wetenschap. De bijeenkomst is weer op het wijkbureau en begint om 20.00 uur. U bent zoals altijd welkom. Voor de agenda en de stukken: klik hier.