DSC_0489B & W hebben positief gereageerd op ons advies over de ontwikkelingsrichting van De Uithof en Rijnsweerd. “Wij onderschrijven uw visie op de bijzondere ligging van het gebied en zijn het van harte eens met het waarborgen van de groene kwaliteit en de bereikbaarheid”
De ontwikkelingsvisie staat geagendeerd voor de raadsinformatieavond van 4 maart a.s.
De volledige reactie van B & W kunt u hier lezen: reactie ontwikkelingsrichting De Uithof en Rijnsweerd