Het college van B&W heeft besloten om het initiatief tot realisatie van een crematorium op begraafplaats Kovelswade af te wijzen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek het crematorium niet haalbaar te zijn. Wijkraad Oost had hiervoor tevens een negatief advies uitgebracht. Lees hier de reactie van de gemeente op het advies.