Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Utrecht Oost is een groot deel van de wijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht, maar een aantal kleine gebieden is uitgezonderd. Op een aantal huizen binnen deze gebieden, zoals op woonhuizen in de nabijheid van het Van Alphenplein, zijn dak opbouwen geplaatst. De Wijkraad heeft in mei 2017 geadviseerd (lees het advies hier) dit niet langer toe te staan. Op 8 maart heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met een vergelijkbaar verzoek: Invulling te geven aan zijn beleidsvrijheid door het niet meer toestaan van dakopbouwen in de gele gebieden van beschermd stadsgezicht Utrecht-Oost;
Een wijziging van het bestemmingsplan Wilhelminapark voor te bereiden, waardoor het beschermingsregime in de gele gebieden gelijk wordt getrokken met dat in de rest van het plangebied;
Indien nodig hieraan voorafgaand een voorbereidingsbesluit te nemen.De gemeente gaat onderzoeken of differentiatie in het bestemmingsplan een oplossing is. Lees de volledige argumentatie hier.