Vorig jaar heeft de wijkraad een advies geschreven waarin ze haar zorgen uitte over de manier en de schaal waarop particulieren en projecten voor publiek-private samenwerking in de openbare ruimte digitale persoonsgegevens verzamelen. We hebben een uitgebreide reactie van B&W binnen. Een citaat: Wij streven ernaar om op korte termijn, op onze eigen website, informatie te publiceren over de leidende principes en uitgangspunten van de gemeente Utrecht m.b.t. datagebruik in de openbare ruimte in relatie tot privacy en ethiek. Hiermee willen we een eenduidig beeld geven over waar we als gemeente voor staan en hoe we waarborgen dat we de goede dingen doen voor de stad, gelet op privacy en ethiek. De Utrechtse informatiecommissaris heeft geconstateerd dat er vanuit de stad meerdere vragen en zorgen zijn rondom de waarborgen en spelregels bij datagebruik in de openbare ruimte. Dit wijkraadadvies is daar een voorbeeld van.

Lees het volledige antwoord hier.