wijkbureauWoensdag 14 januari organiseert Wijkraad Oost een thema-avond rond het ondernemersklimaat in Utrecht Oost. We hebben daarvoor ondernemers en ondernemersverenigingen uitgenodigd en hun gevraagd aan te geven wat in hun ogen het meest bij zou dragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in onze wijk. Wij hopen zo duidelijk te krijgen wat er leeft, welke gemeenschappelijke wensen er zijn en zo nodig een advies aan het college van B & W op te kunnen stellen.
Vier ondernemersverenigingen Maliekwartier, Fluwelen Handvat, Biltstraat, Puur Oost en  twee kantoorparken: Galgenwaard en Rijnsweerd zullen aanwezig zijn. Daarnaast komen vertegenwoordigers van een aantal werkgevers: Utrecht Science Park, Diakonessenhuis, Hoge School voor de Kunsten, UMC Utrecht, Universiteit, Internationale school en Swellengrebel. Ook wijkmanager Jacolien Rutten en Brigitte Hulscher (programmamanager economische zaken) zullen aanwezig zijn.De wijkwethouder Jeroen Kreykamp zal de vergadering openen
De Wijkraad nodigt geïnteresseerde bewoners en gemeenteraadsleden uit aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkgebouw aan de F.C. Donderstraat 1 van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur.

Voor gedetailleerd programma en notulen vergadering van 10 december: Klik hier