Lintjes voor Jaap van Rijswijk en wijkraadslid Bernadette Slotman

Beiden zijn benoemd als Lid in de orde van Oranje Nassau.

Jaap van Rijswijk werkte 15 jaar als vrijwilliger bij de VV Sterrenwijk. Sinds 1955 maakt hij ook deel uit van het bewonerscomité Sterrenwijk en treedt al jaren op als vertegenwoordiger van de buurt in gesprekken met gemeente, politie en woningcorporaties.

Bernadette Slotman zet zich al bijna 30 jaar in voor groen en leefbaarheid in Oost. Zij is lid van de wijkraad, de tuindersvereniging Abstede, de Hieronymusgroep en sinds 2005 van Stichting de Minstroom Erven.