De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’. Hierin staan acties om meer inspraak te organiseren door verschillende Utrechters en om de samenwerking in buurten te verbreden.

In het actieprogramma staat onder andere dat er vanaf 1 januari 2020 nieuwe wijkplatforms komen in plaats van de huidige wijkraden. Deze platforms leggen verbindingen met buurtgroepen, bewonerscomit├ęs, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties en met de gemeente. Zo kunnen bewoners van wijken en buurten zich beter laten horen bij het maken van plannen. De platforms in de wijken passen bij het karakter, de dynamiek en de mensen die er wonen en werken.

Tot slot komt er een pilot buurtbudgetten, waarbij bewoners (online) plannen kunnen indienen binnen een beschikbaar budget en over die plannen stemmen.
Op 11 december komt de wijkraad voor het laatst bijeen als wijkraad. Voor een verslag van deze korte bijeenkomst: klik hier. Lees hier de vastgestelde notulen van november.

Deze site zal in het begin van 2020 geactualiseerd worden. Berichten van Platform Oost zult u hier dan ook kunnen blijven lezen.