utrecht science

We vergaderen woensdag 14 mei vanaf 19.45 (!) op het Utrecht Science park. We beginnen met een presentatie van Nicoline Meijer van het USP (klik hier om hem te lezen) en van Harm de Jong, voorzitter van studentenvakbond Vidius.

Op de agenda een advies over het parkeren bij Rhijnauwen en een verslag van de door de commissie Kennis en Ondernemen afgelegde bezoeken aan partners in de wijk, waarbij gekeken is wat wijkraad en ondernemers in de  wijk voor elkaar kunnen betekenen. U kunt hier de vergaderstukken lezen. Als bijlage van  de notulen van 9 april een schriftelijke bijdrage van Kika Aalberts ter vervanging van haar door ziekte vervallen presenatie op 9 april.