wijkbureauwoensdag 8 april vergadert de Wijkraad. Korte presentaties zijn er over de Buurtapp en Wijkconnect. Op de agenda verder de wijkdebatten, de wijkpeiling 2016 en de stand van zaken rond het concept wijkactieprogramma 2016. U bent weer van harte welkom in het wijkgebouw aan de F.C.Dondersstraat.
Klik hier voor het verslag van maart.