wijkgebouw

Woensdag 8 oktober vergadert de Wijkraad.

We beginnen met een presentatie van ongeveer een half uur door John van Rooijen (werkzaam bij de afdeling Vergunningen, handhaving en Toezicht van de gemeente) over woningsplitsing. Wij hebben hem uitgenodigd ons hierover te informeren. Dit n.a.v. de presentatie van een groep bewoners op onze vorige vergadering .Wat is het nu precies, wat is het verschil met kamerverhuur, komt het veel voor in Oost en leidt het tot overlast? Zo ja, wat kan de gemeente er aan doen? Kan de wijkraad iets betekenen?

Andere onderwerpen:

Wijkpeiling 2014: De commissie verkeer stelt voor een voorstel de wijkpeiling op te zetten in de vorm van een aantal wijkdebatten. (zie de bijlage bij de vergaderstukken) en de communicatie: de werkgroep communicatie stelt voor een aantal thema-avonden te organiseren.

Iedereen is van harte welkom in het Wijkbureau om 20.00. Geïnteresseerd in de vergadestukken: lees hier