woensdag 8 maart vergadert de Wijkraad. Op de agenda de problematiek rond de onduidelijkheid over wat is toegestaan in opbouw op bestaande huizen. Mathieu Peulen, bewoner van Oudwijk, geeft inzicht in de ontstane situatie daar. Is er beleid en visie vanuit de gemeente en welke rol kan de wijkraad hierin vervullen?
Daarna zal Karin Sam Sin, de gebiedsmanager voor Utrecht Oost (en Noord-Oost) de huidige bouwplannen (KPN terrein, Hieronymuserf) presenteren en mogelijk nieuwe projecten. Voorde overige agendapunten zie de agenda. Daar vindt u ook de notulen van februari. U bent welkom, van harte!