verkeer

Op uitnodiging van de commissie verkeer & veiligheid zal Dirk-Jan Hoekstra (verkeerskundig adviseur voor Oost) aan het begin van onze vergadering van 11 februari een presentatie geven. Daarin zalĀ  hij ons informeren over de belangrijkste verkeersprojecten die in 2014 zijn afgerond en over de projecten in onze wijk die gepland zijn voor dit jaar. De volledige agenda volgt begin februari.