Verkeer

U bent hier: ://Verkeer

oktober 2018

april 2018

Wijkraad adviseert herinrichting Ouwijkerdwarsstraat

2018-08-15T23:31:53+00:00 12 april 2018|

In het voorjaar van 2019 wordt de riolering van de Oudwijkerdwarsstraat vernieuwd. De Wijkraad adviseert gebruik te maken van deze werkzaamheden aan de riolering en voldoende budget ter beschikking te stellen om van de Oudwijkerdwarsstraat een leefbare en veilige straat te maken met een duidelijk herkenbare 30 km inrichting.

december 2017

Buurtenparade 30 november, een verslag

2018-08-16T16:19:33+00:00 14 december 2017|

Tijdens de Buurtenparade gingen gemeente en wijkraad Oost in gesprek met mensen in de wijk Oost. We wilden weten wat bewoners, ondernemers en werkenden van de wijk Oost vinden. De gesprekken willen we gebruiken voor het maken van de ‘wijkopgave Oost’ (voorheen wijkambities Oost) Welke acties kwamen uit de gesprekken? Er waren veel mensen aanwezig, ongeveer 60. De gesprekken gingen vooral over fysieke zaken in de woonomgeving, zoals, verkeersdrukte/verkeersveiligheid, auto- en fietsparkeerproblemen en onderhoud openbare ruimte.

september 2017

Inrichting Maliebaan: geef uw mening!

2018-08-15T23:34:01+00:00 18 september 2017|

De gemeente denkt na over de aanpak van de Maliebaan en de kruising Maliebaan - Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. We willen onder andere de fietsroute en openbare ruimte voor voetgangers verbeteren. Wij leggen drie plannen voor om de Maliebaan te verbeteren. Eind 2017 beslist de gemeenteraad welk plan we verder gaan uitwerken. De drie plannen zijn het resultaat van een uitgebreid participatie traject.

januari 2017

oktober 2016

2 november: wijkdebat

2018-08-16T16:20:25+00:00 15 oktober 2016|

debatEen gezonde en veilige toekomst in Oost. Hoe ziet die er uit en wie geeft hem vorm? Kom woensdag 2 november in Podium Oost meepraten om de toekomst van Oost een gezicht te geven.

september 2016

mei 2016

april 2016

Advies over veiligheid de kruising Platolaan / Weg naar de Wetenschap

2016-04-21T11:09:00+00:00 21 april 2016|

De wijkraad maakt zich zorgen over de veiligheid op de kruising Platolaan/Weg naar de Wetenschap wanneer daar de sneltram zal gaan rijden. In de plannen gaat het verkeer geregeld worden met stoplichten, maar gezien het hoge aantal fietsers op deze route en de frequentie van de tram lijkt dit geen veilige oplossing.

februari 2016

Advies reclameborden op de rotondes

2018-08-16T16:21:03+00:00 25 februari 2016|

De wijkraad vraagt het college andere manieren te zoeken om het onderhoud van rotondes te financieren zodat de bewoners en verenigingen ongewenste reclameborden op de rotondes in Utrecht Oost zo spoedig mogelijk verwijderd kunnen worden