kampongDe wijkraad adviseert B & W  om tijdig plannen te ontwikkelen voor de noodzakelijke herinrichting (bestrating en met name groen, bomen) rondom nieuwbouw en ingrijpende renovatieplannen, en de daarvoor benodigde middelen te reserveren.