reiger2
In samenwerking met wijkraad Noordoost is voor bewoners en belanghebbenden op 4 maart jl. een inventarisatieavond gehouden over de gebiedsagenda Oost van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar Oost en Noordoost. Oost heeft, mede n.a.v. deze avond dit advies aan B & W geschreven. De gebiedsagenda zal in april door het college behandeld worden.