Wijkraad Oost adviseert  B & W  de GG & GD opdracht te geven in de in 2014 te verschijnen volks-gezondheidsmonitor aandacht te besteden aan de aanslag die het verkeer pleegt op de volksgezondheid.