De Herenroute

19 april is een test met nieuwe fietsbewegwijzering van start gegaan: De Herenroute.

Fietsers die vanaf het station naar de oostkant van de stad willen, kiezen vaak automatisch voor de drukke route langs Vredenburg. Alternatieve fietsroutes zijn een oplossing voor het verminderen van de verkeersdruk. De Herenroute is één van de alternatieven. Dankzij diverse verbeteringen, onder meer aan het wegdek, is fietsen over de Herenroute comfortabeler gemaakt. Op de route wordt een nieuw soort bewegwijzering voor fietsers getest. Vanaf april worden acteurs ingezet om fietsers te verleiden de Herenroute te fietsen.  De testroute loopt van het Smakkelaarsveld langs het Stationsplein, Moreelsepark, Mariaplaats, Springweg, Hamburgerstraat, Herenstraat, Lepelenburg en de Maliebaan en komt uit op de Burgemeester Reigerstraat. Aan het begin en het eind van de route staan informatieborden. De test wordt geëvalueerd in september 2013 d.m.v. tellingen en een gebruikersonderzoek.

zie ook: www.utrecht.nl/fietsroutes