Op onze bijeenkomst van woensdag 11 september zal de heer Van Barlingen van het BBMO (bewoners Maliebaan en Omstreken) een toelichting geven op het alternatief voor de herinrichting van de Maliebaan zoals dat door bewoners en ondernemers is aangedragen.  Meer informatie? Klik hier voor de plannen van de gemeente en klik hier voor het alternatieve plan