singelIn december heeft VTH  een presentatie gehouden voor de Utrechtse wijkraden over de handhaving in 2015. Wat verandert er vergeleken met 2014? Lees hier (klikken) wat de plannen zijn, zowel  voor Oost als voor de andere wijken.