In een advies aan het College van B & W heeft Wijkraad-Oost geadviseerd

om meer te doen met het afvalverzamelpunt bij het nieuwe winkelcentrum De Boudierhof in Rondom Rubens.

Lees hier het advies, en lees hier het antwoord dat B & W ons op 19 april hebben doen toekomen.