IMG_0369In juni heeft de Wijkraad een zienswijze ingediend over het voorgenomen tracé van de A27/A12 Ring Utrecht. Intussen is een reactie van het ministerie van infrastructuur en milieu binnen. U kunt deze hier: https://wijkraad-oost.nl/documenten/download-category/overige/ lezen.