Op 7 juni 2016 hebben 19 personen deelgenomen aan het eerste buurtdebat van
Wijkraad Oost, om aan te geven wat de belangrijkste wensen en
verbeterpunten zijn in hun buurt. In deze tussenrapportage kunt u lezen wat er naar voren is gekomen.
Klik hier om het verslag te lezen

De volgende debatten zijn:

Sterrenzicht / 12 september 2016 / 19:30 – 21:30
University College / 22 september 2016 / 19:30 – 21:30