Welzijn

U bent hier: :Home/Nieuws/Welzijn

maart 2014

Gezondheidsmonitor Oost

2018-08-15T12:32:22+02:002 maart 2014|

Een inzicht in de gezondheidssituatie van de volwassenen in onze wijk en van de factoren die daarop van invloed zijn.

februari 2014

Informatieavond ontwikkeling voormalige KPN terrein

2018-09-28T15:52:14+02:0021 februari 2014|

De SSH houdt een informatieavond over de voortgang van de ontwikkeling van het voormalige KPN terrein. SSH wil daar samen met Jebber 800 woningen voor starters en studenten realiseren. Onderwerp zal o.a. zijn het concept bestemmingsplan.

De 10 van Oost met toelichting

2018-09-28T15:52:14+02:005 februari 2014|

Geachte Raad en College, Wij hebben veel waardering voor wat in onze wijk de afgelopen jaren is bereikt en wonen er dan ook met steeds meer plezier. Wel zijn op een aantal punten onvoldoende vorderingen gemaakt of is er nog noodzakelijke verbetering mogelijk en noodzakelijk. Daarom wil Wijkraad Oost de nieuw te kiezen gemeenteraad en het nieuw te vormen college van B & W de volgende 10 punten onder de aandacht brengen.

januari 2014

A27, Martine van Rijn informeert ons over de inpassing

2018-09-28T15:52:14+02:0031 januari 2014|

Aan het begin van onze vergadering van wo 12 februari (20.00 uur onderdoorgangin het wijkgebouw) zal Martine van Rijn, adviseur stedelijke ontwikkeling, de wijkraad informeren over hoe er omgegaan kan worden met de gevolgen van de verbreding van de A27 voorzover het onze wijk betreft.

december 2013

november 2013

juli 2013

mei 2013

Presentatie wijkraadpeiling

2018-09-28T15:52:14+02:0022 mei 2013|

Begin 2013 heeft de wijkraad een wijkpeiling gehouden met als thema: "Wat doe jij in Oost?"om te peilen in hoeverre mensen betrokken zijn in onze wijk en actief willen bijdragen aan de sociale samenhang.Welke rol heeft de gemeente daarin, wat betekent burgerparticipatie straks in de praktijk en hoe kunnen bewoners elkaar vinden en behulpzaam zijn?