Welzijn

U bent hier: ://Welzijn

oktober 2011

Het Moorse huis

2018-09-28T15:52:14+02:009 oktober 2011|

Bron: Gemeentelijke fotoarchief Utrecht. Met dank aan Willem Knoop

april 2011

januari 2011

Kunstuitleen speelbal, ja van wie?

2018-09-28T15:52:14+02:009 januari 2011|

Op 3 oktober 2010 heeft Wijkraad-Oost bij het College van B & W een advies ingediend. Hierin spreekt de wijkraad zijn bezorgdheid erover uit, dat de aangekondigde bezuiniging op de Kunstuitleen Utrecht averechts zal uitvallen. Averechts in de zin, dat er uiteindelijk geen besparing zal worden bereikt. Averechts ook in de zin, dat Kunstuitleen Utrecht in een positie wordt gemanoeuvreerd, waarin de levenskansen van Kunstuitleen Utrecht - anders dan de bedoeling is - tot dichtbij nul zullen worden gereduceerd. Lees hier het advies.

november 2010

Partijen willen samenwerken over huisvesting senioren

2018-09-28T15:52:14+02:007 november 2010|

Op 6 oktober 2010 heeft Wijkraad-Oost een discussie georganiseerd over het onderzoek dat hij heeft laten doen naar de huisvestingssituatie van ouderen. Daarvoor waren uitgenodigd woningbouwverenigingen, ontwikkelaars, architecten, ouderen en ouderenorganisaties ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder.

oktober 2010

september 2010

juni 2010

mei 2010

Rapport woonwensen senioren verschenen

2018-10-01T16:13:59+02:0022 mei 2010|

Deze week is het rapport verschenen dat onderzoeksbureau Labyrinth heeft opgesteld in opdracht van Wijkraad-Oost. Bedoeling van dit rapport was om zoveel mogelijk harde feiten Mogelijke indeling van een seniorenwoningboven tafel te krijgen over de woonwensen van senioren in Utrecht-Oost. Duidelijk wordt vooral, dat voor veel 55+'ers in de wijk niet voldoende levensloopgeschikte woningen aanwezig zijn. Het gevolg is dat zij ofwel moeten vertrekken uit Oost, of noodgedwongen blijven wonen in woningen die niet meer passen bij de behoeften die hun leeftijd meebrengt. Download hier het rapport. De wijkraad heeft op grond van de resultaten van het onderzoek een brief gestuurd naar het College van B & W, waarin hij pleit voor meer focus en meer lange adem in de aanpak van het vastgestelde probleem.

maart 2010

december 2009

Abstede en Sterrenwijk: Zorg om wegvallen opbouwwerk

2018-09-28T15:52:41+02:0012 december 2009|

In de buurten Abstede en Sterrenwijk maken de bewoners zich zorgen over het wegvallen van de opbouwwerker. Dit als gevolg van bezuinigingen op het werk van Welzijnsorganisatie Cumulus. Buurtbewoonster Magda van Aartsen heeft afgelopen jaar als gast in een wijkraadsvergadering duidelijk gemaakt dat de verhoudingen in de buurt nog heel kwetsbaar zijn. Na het wegvallen van het opbouwwerk is er gerede kans dat er weer een terugval komt en er weer onrust ontstaat in Abstede en Sterrenwijk. Namens de buurt vraagt zij aan de wijkraad (Wijkraad Oost) bijval in het protest tegen deze vorm van bezuiniging, die uiteindelijk de gemeenschap met meer kosten opzadelt dan het handhaven van het opbouwwerk zou vergen.

Noot van de redactie:

Behalve voor genoemde buurten geldt bovenstaande ook voor bewoners van 'het Lodewijk', de buurt rond het Lodewijk Napoleonplantsoen.