beuk april
Wijkraad Oost organiseert in deze maanden vier wijkdebatten. In deze debatten, die in plaats komen van de wijkpeilingen, gaan bewoners van Oost, andere belanghebbenden en deskundigen, onder professionele leiding, met elkaar in gesprek over onderwerpen die de wijk aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven. Het eerste debat in april ging over de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de winkelstraten en was zowel geanimeerd als productief.

Nu nodigen we u uit voor het wijkdebat op woensdag 27 mei ‘Oud worden in je eigen wijk’.

Tijdstip: 19.30-21.30 uur (en bij voldoende animo ook 16.00 – 18.00 uur).
Locatie: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148.

Oud worden in je eigen wijk:

Wat is er nodig om zo lang mogelijk in uw huidige woning en buurt te kunnen blijven wonen?

Wilt u in uw huidige woning blijven wonen tot het echt niet meer kan?
Welke aanpassingen en zorg zijn er dan nodig in uw huis en uw buurt?
Wat is nog niet beschikbaar en hoe zou dat gerealiseerd kunnen worden?
Wie kan hierbij helpen? Wat kunt u zelf doen?
Kiest u voor een andere, aangepaste woning als die beschikbaar is?
Wat vindt u aantrekkelijke alternatieven: woongroepen, kleinschalige woonvormen met zorg of een zorgappartement?

Denk mee, geef feedback en krijg reactie op uw ideeën!

U kunt zich hier inschrijven – tot woensdag 13 mei – voor het wijkdebat. Hier kunt u tevens aangeven wanneer u beschikbaar bent (in de middag, avond of beide). Bij voldoende interesse vindt er namelijk ook een middagdebat plaats. U krijgt minimaal 1 week vóór het debat de definitieve uitnodiging.

Het volgende wijkdebat is op Woensdag 17 juni – Groene recreatiemogelijkheden in Oost