De Wijkpeiling 2014 woon- en leefplezier is gesloten. In totaal hebben 754 bewoners de peiling ingevuld. Momenteel verwerkt Dimensus de enquetes en voert eventueel aanvullende gesprekken. We verwachten in juni resultaten bekend te kunnen maken.