algemene info navigatie

Archief | Wijkpeilingen

Verslag buurtdebat 1

Op 7 juni 2016 hebben 19 personen deelgenomen aan het eerste buurtdebat van Wijkraad Oost, om aan te geven wat de belangrijkste wensen en verbeterpunten zijn in hun buurt. In deze tussenrapportage kunt u lezen wat er naar voren is gekomen.

Lees verder...
podium

7 juni: Buurtdebat Podium Oost

Wijkraad Oost organiseert de komende maanden drie buurtdebatten. In deze debatten gaan bewoners van Oost en andere belanghebbenden en deskundigen onder professionele leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen die hun buurt aangaan. U kunt dan aangeven wat belangrijke wensen en verbeterpunten zijn in uw buurt.

Lees verder...
debat

Drie buurtdebatten

Wijkraad Oost organiseert de komende maanden drie buurtdebatten. In deze debatten gaan bewoners van Oost en andere belanghebbenden en deskundigen onder professionele leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen die de buurt aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven.

Lees verder...