sterrenzicht
Wijkraad Oost organiseert 12 september het tweede van de drie buurtdebatten. In dit debat gaan bewoners van Oost en andere belanghebbenden en deskundigen onder professionele leiding met elkaar in gesprek over onderwerpen die de buurt aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven. Dit debat is vooral voor bewoners van Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleon Plantsoen en Abstede

Wijkraad Oost nodigt u van harte uit voor dit debat.

Heeft u belangstelling? Neem contact op via onze mail: Debatten-Utrecht-Oost@Regioplan.nl en meldt u aan onder vermelding van uw naam.

·

· Plaats en tijd: 12 september 2016 van 19:30 – 21:30 in buurtcentrum Sterrenzicht, Keerkringlaan 40.

·