Eind 2009 en begin 2010 heeft onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van de Wijkraad Oost onderzoek gedaan naar de behoefte van senioren in Utrecht Oost wat betreft hun woonsituatie en woonwensen. 441 senioren in Oost hebben een kwantitatieve vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 301 senioren face-to-face benaderd door het interviewteam van Labyrinth en zijn er 140 senioren die de vragenlijst via internet ingevuld hebben.  

Het rapport Ouder wonen in Oost heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd. De Wijkraad heeft vervolgens een advies uitgebracht aan B & W en daar dit antwoord op gekregen. Een afvaardiging van de gemeenteraad heeft een bezoek gebracht aan Oost. Tot nu toe heeft dit alles zich niet vertaald in een groter en met name passender aanbod aan seniorenwoningen, al hebben wij wle de indruk dat de gemeenteraad zich meer bewust is geworden van deze problematiek. In onze “10 van Oost” hebben wij opneiuw aandacht gevraagd voor een betere match tussen aanbod en vraag van seniorenwoningen.