Wijkpeiling 2010: Bereikbaarheid

Aan 2500 bewoners is begin 2011 gevraagd hoe zij tegen de bereikbaarheid van onze wijk aankeken. Problemen bleken zich vooral voor te doen bij de Lucasbrug (bij de Stadsschouwburg), Het ledig Erf en het stadion: Herculesplein. Meer zebrapaden zijn gewenst, maar ook een directe buslijn vanuit de Watervogelbuurt naar de binnenstad. Ook bleek dat het huren van een OV fiets in de Uithof en in de buurt van de IBB laan een wens is. Als de Uithoflijn wordt aangelegd, zou een afslag over de Oosterspoorbaan een mogelijkheid zijn. Wij hebben een advies uitgebracht aan B & W. (klik hier)

Een gedetailleerd antwoord daarop kunt u hier lezen.