Afgelopen vergadering is de eindrapportage van de wijkraadpeiling 2016 gepresenteerd. De volledige presentaie kunt u hier lezen. De tussenrapportages staan elders op onze site.