Wijkraad Oost volgt met grote interesse de ontwikkelingen rondom de Maliebaan en meer specifiek de kruising daarvan met de Burgemeester Reiger- en Nachtegaalstraat. Bij een presentatie in de afgelopen wijkraad Oost bleek dat bleek echter dat er geen draagvlak voor de variant ‘afsluiting van het zuidelijk deel van de Maliebaan’ tussen de kruising en het Malieblad (versie 4, T-splitsing). Deze variant zal naar de mening van de wijkraad tot een serieuze toename van ongewenste verkeersstromen door de wijk leiden, met name op de Oosterstraat maar ook op de Oudwijkerdwars-, Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat die juist opnieuw ingericht worden en met een 30 km/u inrichting autoluw worden gemaakt.

De wijkraad Oost adviseert het college:

  • voor de Maliebaan niet te kiezen voor versie 4 de T-splitsing
  • parallel aan de invoering van een snelheidslimiet van 30 km/u in het Maliebaan gebied eveneens 30 km/u in de Prinsesse- en Museumlaan in te voeren.

Lees het advies hier.