Het informatiepunt is een fysiek wijkloket en digitaal wijkportaal voor alle inwoners en professionals in de wijk over zorg, gezondheid, sociale activiteiten/participatie en veranderingen die gaande zijn. Het wijkportaal verbindt mensen en initiatieven in de wijk. Inwoners kunnen ook bij een balie terecht met individuele vragen. Het informatiepunt zorgt voor afstemming van ‘de vraag’ en het aanbod aan zorg-, welzijns- en sociale voorzieningen in de wijk door de vragen van inwoners te expliciteren en vervolgens professionals en wijkpartners aan te sturen. Lees het volledige advies hier.