Het aantal organisaties dat zich inzet voor een groenere leefomgeving is groeiende. Dit varieert van grote bekende parken tot zelfbeheer groepen in het buurtgroen.

Met elkaar maken we een groen netwerk voor de wijk, iedere schakel is belangrijk!

Graag nodigen wij u uit om mee te discussiëren over al deze groengebieden en de kansrijke ecologische verbindingen.

Komt u ook?

Groen Oost
Ecologische verbindingen in Utrecht-Oost

21 november 2018
Wijkbureau Oost FC Donderstraat 1
20.00 – 21.30 uur

Agenda

• Inleiding: groengebieden in Oost en kansrijke verbindingen
• Discussie in kleine groepjes: reacties en aanvullingen
• Hoe verder: gestructureerde brainstorm
• Voorlopige conclusies en uitwerkingen tot zomer 2019

Toelichting
Najaar 2017 hebben we samen gesproken over de groengebieden in onze wijk. In de wijkopgave van dit jaar heeft dat zijn uitwerking gehad. Bepleit werd o.a. om onze groengebieden onderling beter te verbinden:
• Recreatief : wandel- en fietsroutes
• Ecologisch: vogelroutes, eekhoornroutes etc.

Samen met Arnoud Wolff wil ik de groengebieden in Oost en hun onderlinge verbindingen in kaart brengen. We noemen dit ecologische netwerk ‘Groen Oost’. Doel is om kennis uit te wisselen en vooral samen te werken met gemeente en waterschap om de natuurlijke verbindingen tussen Maarschalkerweerd, Amelisweerd Krommerijngebied en de stad te versterken. Het idee is dat een bloeiend netwerk goed is voor elk groengebied in de wijk en voor het leefklimaat van heel Oost.

Om een idee te geven hebben we alvast een website gemaakt http://www.groenoost.net waarop Groen Oost uitgelegd wordt. Zo staat op de homepage:

Bewoners, vrijwilligers en organisaties (scholen) nodigen we uit om zich aan te sluiten. Hoe beter we natuurgebiedjes en parken verbinden, des te aantrekkelijker wordt onze wijk voor fauna en flora. Elke pleintje, hofje, straathoek, groenstrook of (gevel)tuin telt! Kunnen reeën straks weer een rondje Oost maken?

Brainstorm
Het idee van Groen Oost werkt alleen als we samenwerken. Het is een uitnodiging om verder te denken. Wat zijn de voors en tegens? Waar liggen de kansen, wat zijn de uitdagingen?

Daarom gaan we onder leiding van Harry Slot in twee- en drietallen praten over aanvullingen op hun presentatie. Na een korte pauze staat er een half uurtje ‘gestructureerd brainstormen’ op het programma: Hoe kunnen we de losse ideeën in vier hapklare brokken onderbrengen. Afsluitend trekken we samen conclusies en maken we afspraken hoe we elkaar op de hoogte houden. Na het formele deel kunnen we met een drankje nog wat napraten.

We kijken uit naar jullie komst!

Groene groet,
Akke Bink