Woensdag 10 februari komt de wijkraad weer bijeen op het wijkbureau op de FC Donderstraat 1. We beginnen om 20.00 uur. Op het programma staan het wijkactieprogramma en een aantal adviezen:

2016 10 febr - Vergaderstukken WAP-2017-versie-29-januari.pdf