Het Utrecht Science park (voorheen Uithof) heeft grote plannen voor haar ontwikkeling. Deze zijn vastgelegd in het ambitiedocument dat de basis vormt voor de nieuwe omgevingsvisie. Marijke Weustink is manager gebiedsontwikkeling bij de Universiteit Utrecht en neemt de wijkraad en de overige aanwezigen mee in de totstandkoming van het ambitiedocument.
Daarna de presentatie van de uitkomsten van de wijkpeiling door onderzoeksbureau Labyrinth naar de kwaliteit van het ondernemersklimaat in Oost. De resultaten van deze peiling zullen gepresenteerd worden door Anouk Menko. Voor de volledige agenda en de notulen van de vergadering van november klik hier. U bent weer welkom op het wijkbureau aan de FC Dondersstraat om 20.00 uur.