Woensdag 13 juni komt de wijkraad weer bijeen. We beginnen de bijeenkomst met twee presentaties.

Voor het gebied Maarschalkerweerd (rondom en achter het FC Utrecht stadion) is een aantal jaren geleden een groene agenda gepresenteerd die intussen  verder is uitgewerkt, Marianne Mantel, de gebiedscoördinator zal samen met ontwerper Werner de Feijter de ideeën voor de toekomst delen met de wijkraad en andere aanwezigen en de vervolgstappen bespreken.

Daarna zal Anja Poot van buurtcomité Mambo dat de belangen van bewoners in een deel van buiten Wittevrouwen behartigd en met name op het gebied van omzettings- en splitsingsbeleid van woningen  erg actief is, toelichting geven op de plannen van de gemeente om het beleid te veranderen.

Voor de volledige agenda en de notulen van mei: klik hier!

We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur in het wijkbureau aan de FC Donderstraat. U bent weer welkom.