Woensdag 13 maart komt de wijkraad weer bijeen. Op de agenda een presentatie over de Kromhout Kazerne door de Kazerne Adjudant Gert Jan Rozeboom. Hij zal een historisch perspectief geven, inzicht in wat er zoal op het kazerne terrein gebeurt en hoe de vooruitzichten voor de toekomst zijn. Maar ook dagelijkse zaken als de parkeerproblematiek en contact met de buurt zullen belicht worden. Verder aandacht voor levensbestendig wonen en de evaluatie van de wijkraad. De volledige agenda en de notulen van 13 februari kunt u hier lezen. Zoals gebruikelijk kunt u ons vinden op het wijkbureau aan de F.C. Dondersstraat. We beginnen om 20.00 uur. Welkom.