Woensdagavond 9 januari 2019 20 uur: eerste Wijkraad Oost vergadering van 2019!

Op de agenda; de wijkagent Nicole van Beek doet verslag over haar ervaringen en aandachtspunten in Oost. Daarnaast presenteren de werkgroepen hun plan van aanpak voor 2019. De agenda en notulen van de laatste vergadering van 2018 zijn te raadplegen via deze link. De vergadering is openbaar. Na afloop bent u van harte welkom om een drankje te drinken.