Wonen

U bent hier: :Home/Nieuws/Wonen

mei 2019

Leefbaarheidstoets wordt opgenomen in bestemmingsplannen!

2019-10-03T13:11:03+02:0011 mei 2019|

Succes voor Wijkraad Oost! De gemeente bereidt een herziening van de bestemmingsplannen voor Binnenstad, Wilheminapark en Buiten Wittevrouwen voor. Met deze herziening kunnen minimale eisen aan de woningomvang en geluidsisolatie gesteld worden bij de transformaties van gebouwen die op grond van de planologische regels zijn toegestaan. Een initiatiefnemer die voldoet aan die eisen, hoeft geen vergunning aan te vragen voor de transformatie. Daarnaast bereidt de gemeente een herziening van de bestemmingsregeling voor om in dezelfde gebieden een vergunningstelsel in te voeren voor transformatie naar onzelfstandige woonruimte, zodat ook de leefbaarheidstoets moet worden uitgevoerd. Met deze maatregelen is transformatie nog steeds mogelijk, maar kan het behoud van de leefbaarheid beter bewaakt worden.

oktober 2018

10 oktober: Bijpraten over de Maliebaan, Buurtteam Oost en een advies in voorbereiding

2018-10-03T18:16:17+02:003 oktober 2018|

10 oktober komen we weer bij elkaar. (wijkbureau 20.00 uur) Op de agenda een presentatie van Marieke Fleer, de nieuwe projectmanager van de inrichting van de Maliebaan. Wat gaat er wanneer gebeuren? Wat vindt de Wijkraad van de vier voorgestelde varianten. Daarna presenteert het Buurtteam Oost zich. Verder op de agenda: Wanneer huizen gesplitst worden is er een leefbaarheidstoets nodig, wanneer er een transformatie van b.v. een schoolgebouw naar appartementen is, is dat vreemd genoeg niet nodig.

april 2018

Reactie op ons advies over dakopbouwen in beschermd stadsgezicht Oost

2018-10-01T16:11:35+02:0017 april 2018|

Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Utrecht Oost is een groot deel van de wijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht, maar een aantal kleine gebieden is uitgezonderd. Op een aantal huizen binnen deze gebieden, zoals op woonhuizen in de nabijheid van het Van Alphenplein, zijn dak opbouwen geplaatst. De Wijkraad heeft in mei 2017 geadviseerd dit niet langer toe te staan.

juni 2017

Wijkraad adviseert: breidt het beschermd stadsgezicht uit

2018-10-01T16:11:52+02:0025 juni 2017|

In een aantal gebieden kunnen nog steeds verdiepingen etc op woningen gebouwd worden met allerlei ongewenste gevolgen. Maak dit onmogelijk door het beschermd stadsgezicht in Oost uit te breiden door een wijziging van het bestemmingsplan.

maart 2017

Vergadering 8 maart: opbouw op bestaande huizen.

2018-10-01T16:12:01+02:002 maart 2017|

woensdag 8 maart vergadert de Wijkraad. Op de agenda de problematiek rond de onduidelijkheid over wat is toegestaan in opbouw op bestaande huizen. Mathieu Peulen, bewoner van Oudwijk, geeft inzicht in de ontstane situatie daar. Is er beleid en visie vanuit de gemeente en welke rol kan de wijkraad hierin vervullen?

oktober 2015

april 2015

oktober 2014

Woningsplitsing: hoe en wat.

2018-10-01T16:12:20+02:0024 oktober 2014|

Op onze laatste vergadering informeerde John van Rooijen van Vergunningen, toezicht en handhaving bewoners en wijkraad over woningsplitsing. Vooruitlopend op de defintieve notulen alvast een verslag van deze informatieve presentatie.

Advies: Seniorenhuisvesting Rubenslaan 91

2018-10-01T16:11:23+02:0014 oktober 2014|

December 2011 heeft de wijkraad B & W geadviseerd het pand aan de Rubenslaan 91, waar in het verleden o.a. de Kohnstamschool in gehuisvest was, een bestemming als seniorenhuisvesting te geven. Dit advies is toen niet overgenomen. Intussen zijn de omstandigheden nogal veranderd, de Wijkraad heeft dan ook een aanvullend advies gegeven aan B & W: