Op onze laatste vergadering informeerde  John van Rooijen van Vergunningen, toezicht en handhaving bewoners en wijkraad over woningsplitsing. Vooruitlopend op de defintieve notulen alvast een verslag van deze informatieve presentatie. Klik hier voor het verslag.