WR oost 33
Wijkraad Oost organiseert de komende maanden vier wijkdebatten. In deze debatten, die in plaats komen van de wijkpeilingen, gaan bewoners van Oost, andere belanghebbenden en deskundigen, onder professionele leiding, met elkaar in gesprek over onderwerpen die de wijk aangaan. Met de aangedragen ideeën en wensen hoopt de Wijkraad een onderbouwd en gedragen advies aan het college van B&W te kunnen geven.
De Wijkraad Oost nodigt u uit voor het wijkdebat op woensdag 22 april ‘Hoe maken we de winkelstraten in Oost zichtbaarder en aantrekkelijker?’.

Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Locatie: Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1.

In januari heeft de Wijkraad een drukbezochte thema-avond georganiseerd met ondernemersverenigingen. Deze verenigingen willen hun winkelstraten zichtbaarder en aantrekkelijker maken. Hoe kunnen we dat bereiken?
• Moeten we het winkelgebied anders inrichten?
• Is het aanbod gevarieerd genoeg? Wat zijn aantrekkelijke en haalbare alternatieven?
• Wat zou er verder moeten veranderen zodat u vaker gaat winkelen in deze straten?
• Hoe maken we de drie belangrijkste winkelgebieden herkenbaarder: Biltstraat, Adriaen van Ostadelaan e.o en Nachtegaalstraat/Burg Reigerstraat?
• Wat verwachten we van de winkeliers, wat verwachten we van de gemeente?
Denk mee, geef feedback en krijg reactie op uw ideeën!
Schrijf u in!
Heeft u belangstelling? Er zijn nog enkele plaatsen. Neem contact op via onze mail. U krijgt minimaal 1 week vóór het debat de definitieve uitnodiging.

De volgende wijkdebatten zijn op:

• Woensdag 27 mei – Oud worden in je eigen wijk
• Woensdag 17 juni – Groene recreatiemogelijkheden in Oost
• Woensdag 16 september – Nog nader vast te stellen thema over verkeer