stadhuis-utrecht-bezienswaardig-1

Op de raadsinformatieavond van 30 september zullen twee leden van de WR inspreken over het wijkactieplan 2015.
1. Wijkambities en Wijkactieprogramma per jaar zijn een goed idee, net zoals de inloopavonden daarover van het wijkburo. Nu nog toevoegen: conceptversie eind augustus met Wijkraad afstemmen.
2. Het wijkactieprogramma is op veel punten erg globaal geformuleerd, niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden)
3. De meeste “punten” staan er al 2 jaar in, dat is gewoon bestaand beleid, en geen actieprogramma. Sommige punten uit het WAP 2014 zijn ongemerkt eruit gehaald, zonder uitleg of het nu klaar is of niet.
4. Alles gaat over groen en openbare ruimte en verkeer en veiligheid. Maar het moet ook gaan over een gezonde bijdrage aan de economie, werkgelegenheid, ed. Een enkel punt dat de Wijkraad naar voren heeft gebracht is door het Wijkbureau in de tekst opgenomen, maar wel erg omfloerst geformuleerd.
5. Conclusie: een mooi initiatief, dat nog veel beter kan!

Daarbij zal een gedetailleerd commentaar schriftelijk worden aangeboden. Dit commentaar kunt u hier lezen. Het wijkactieplan is een uitwerking van de wijkambities.

Meer weten over een RIA?  http://wwwutrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/