kpn

De Wijkraad heeft een zienswijze geformuleerd op het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige KPN-terrein aan de Fockema Andreaelaan. Lees hier de zienswijze.

De link naar het ontwerpbestemmingsplan: hhttp://wwwruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0344.BPKPNFOKKEMAANDREA-ON01