Woensdag 9 april gaf Kees van Engelenhoven (beleidsmedewerker) een presentatie over de stand van zaken rond de wijzigingen in de zorg. Er waren veel belangstellenden waaronder twee raadsleden (Groen Links en PvdD) en vragen die deels beantwoord konden worden, maar deels (nog) niet. Een gedetailleerd verslag zal te lezen zijn in onze notulen, die begin mei op de site zullen staan. De wijkraad zal n.a.v. de presentatie een advies aan B&W opstellen.  De presentatie kunt u hier bekijken. Meer informatie, ook documenten in “ruwe”vorm,  kunt u lezen onder  www.utrecht.nl/socialestadinontwikkeling.  Vragen kunt u stellen via: meedoennaarvermogen@utrecht.nl