algemene info navigatie

Wijkraad Oost levert een bijdrage aan het verder verbeteren van het woon- leef- en werkklimaat in Utrecht Oost o.a. door het geven van adviezen aan B & W.
 

Hoe milieuvriendelijk is zwembad De Krommerijn?

Een raadslid van de gemeente Kaag en Braassem, dat kennelijk de ontwikkelingen in Utrecht volgt, vroeg aan Wijkraad-Oost waarom het zwembad De Krommerijn niet gewoon met stadsverwarming kan worden verwarmd. Dat zou tonnen CO2 schelen. Aan het goede idee ligt het niet. De werkgroep ‘Maarschalkerweerd’ van de wijkraad heeft zich twee jaar geleden ook al over […]

Lees verder...

Culturele werkplaats in Oost

In de cultuurnota: De ontdekking van Utrecht (2008-2018) heeft de gemeente vastgesteld dat er in alle wijken culturele werkplaatsen dienen te komen. In deze werkplaatsen worden professionele en amateurkunst in wijkgerichte activiteiten met elkaar verbonden.

Lees verder...

Wijkraad Oost besluit tot meer aandacht voor communicatie

In zijn vergadering van 2 april heeft Wijkraad Utrecht Oost een communicatieplan aangenomen. Daarin staat dat toegewerkt zal worden naar een nieuwe uitgave van de Oostkrant, en dat de website zal worden verbeterd. Intussen heeft dat geleid tot de nieuwe omgeving voor de website die u nu voor u ziet en die deels nog moet […]

Lees verder...

Wijkpeiing 2006: Zwembad Kromme Rijn

In 2006 hield de wijkraad een enquête onder bezoekers van het zwembad Kromme Rijn. De belangrijkste conclusie uit onze enquête is dat de inzenders vinden dat het zwembad behouden moet blijven in de huidige vorm, inclusief ligweide. Wel moet er gerenoveerd worden. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in de hygiëne en veiligheid (toezicht).

Lees verder...