Wat is een wijkraad?

De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het algemene belang van de wijk. Wij zijn onafhankelijk en bepalen zelf onze agenda. We gaan, liefst in een vroegtijdig stadium, in dialoog met de gemeente en geven gevraagd en ongevraagd advies.We zijn, in de visie van B & W,  de ogen en de oren van de wijk. Ons advies proberen we zoveel mogelijk te baseren op kennis van en contacten met de wijk en op minimaal één wijkraadpleging per jaar.

De wijkraad bestaat minimaal uit negen en maximaal uit 25 personen.

We zorgen zoveel mogelijk voor een goede afspiegeling, onderhouden zo breed mogelijk contact met onze achterban en informeren waar mogelijk bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijk over behaalde resultaten. Daarvoor gebruiken we onze website en onze Twitter en Facebook accounts. Zie de doorklikmogelijkheden op de homepage.

We kunnen ook bewonerscomités de weg wijzen en bewoners en professionals verbinden. B & W heeft beloofd wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsvoorbereiding te betrekken. Wij krijgen minimaal vier weken de tijd om op een gevraagd advies te reageren. Ongevraagde adviezen worden binnen een termijn van maximaal zes maanden afgehandeld. Wanneer een advies niet wordt opgevolgd zal B & W dat duidelijk toelichten.

Plattegrond_Oost_kleinDe raad heeft een aantal keren per jaar overleg met de wijkwethouder, die dan bijvoorbeeld aanwezig is op een reguliere vergadering.

Onder Oost vallen: Abstede, Buiten Wittevrouwen, De Uithof, Galgenwaard, Lodewijk Napoleon Plantsoen e.o., Maarschalkerweerd, Oudwijk, Rubenslaan e.o., Rijnsweerd, Schildersbuurt, Sterrenwijk,  Watervogelbuurt, Wilhelminapark e.o.

Een gedetailleerde uitwerking vindt u in ons huishoudelijk reglement De gemeente heeft in 2010 een convenant afgesloten met de wijkraden, in 2013 zijn de omgangsvormen nog eens opnieuw geformuleerd.

Lees ook onze jaarverslagen voor meer gedetailleerde informatie: Jaarverslag 2017